Prejavilo sa veľké bohatstvo hodnôt

Tohtoročným miestom slávenia Sviatku vďačnosti v Inštitúte FMA bolo hlavné mesto Paraguaja Asunción (kde máme aj slovenskú misionárku Kamilu Seidlovú). 26. apríla sa s ním duchovne i mediálne spojili sestry FMA, mladí a výchovné komunity po celom svete, aby upevnili rodinné puto, ktoré ich spája navzájom najmä cez generálnu predstavenú Inštitútu – v súčasnosti Matku Yvonne Reungoat, FMA.
Symbolom sviatku bola harfa ako paraguajský kultúrny znak, ktorý predstavuje Paraguaj ako národ a jeho tradičnú hudbu, ale aj jeho ideály. Slogan tohtoročného sviatku znel: „V radostnom nasledovaní Krista rozozvučme s mladými struny života“.
Matka Yvonne počas svojho pobytu (17. – 28.4.2018) navštívila domy a diela sestier saleziánok v Paraguaji, stretla sa so saleziánmi, s členmi saleziánskej rodiny, s množstvom mladých, vychovávateľov a priaznivcov saleziánskej charizmy, s miestnou Cirkvou a pod.
V deň sviatku celebroval arcibiskup Asunciónu Mons. Edmundo Valenzuela slávnostnú sv. omšu v Metropolitnej katedrále, po ktorom nasledoval obed s umeleckým programom v Kolégiu Márie Pomocnice v Asuncióne a o 17.30 sa konal slávnostný večer v Mestskom divadle.
„Ďakujem provinciálke Sr. Leandre Romero, výchovným komunitám, dievčatám a chlapcom i všetkým, ktorí spolupracovali na vydarenom priebehu sviatku“ – povedala pri rozlúčke M. Yvonne Reungoat. „Zažili sme naozaj krásne spoločenstvo „svetovej rodiny“.  Počas neho sa prejavilo veľké bohatstvo ľudských, kultúrnych a duchovných hodnôt, typických pre nádhernú paraguajskú zem. Ďakujem za bohatstvo modlitby, ktorá sa konala na moje úmysly a rozliala sa na celý Inštitút.
Symbol harfy sa stal výzvou „dotknúť sa strún života“ a hrať „novú hudbu“, ktorá vydáva zvuky nádeje, radosti, všade, kde sa snažíme žiť v saleziánskom štýle. … Koľkých mladých ľudí som stretla! Odovzdali mi vlnu dobra, nadšenia a otvorenosti pre Božie dary.
Nech aj naďalej môžu dýchať ovzdušie dôvery, optimizmu a nech objavia v stretnutí s Ježišom krásu toho, že sa oplatí vsadiť svoj život do hry o veľké ideály, ako nás vyzýva pápež František.“
spracovala -em-
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=O1XHCgSQOL0
https://www.youtube.com/watch?v=CI9V7nJr73U
https://www.youtube.com/watch?v=IBMr7fZ8M3s