Alessandra Smerilli vymenovaná do vedenia štátu Vatikán

Rím (Taliansko): 17. apríla 2019 bolo zverejnené, že pápež František vymenoval Prof. Alessandru Smerilli FMA,  profesorku politickej ekonómie na Rímskej fakulte „Auxilium“, za štátneho radcu mestského štátu Vatikán. Jej mandát, ktorý sa vykonáva kolektívne spolu s ostatnými radcami, zhromaždenými v Pápežskej komisii pre Vatikánsky mestský štát, je päť rokov.
 
Sestra Alessandra, ktorá má okrem vyučovania na fakulte «Auxilium» pedagogické pozície aj v iných univerzitných inštitúciách, je členkou Vedeckého a organizačného výboru sociálnych týždňov katolíkov, ktoré usporadúva Talianska biskupská konferencia a patrí tiež medzi expertov Národnej rady pre tretí sektor, čo je orgán zriadený pri Ministerstve práce a sociálnych vecí Talianskej republiky.
 
Štátny radca poskytuje pomoc pri vypracovaní Vatikánskych zákonov a pri ďalších záležitostiach osobitného významu. Pápežská komisia pre Vatikánsky mestský štát, zložená z generálneho radcu a piatich štátnych radcov, je orgánom, ktorý vykonáva zákonodarnú moc vo Vatikánskom mestskom štáte. Je to dikastérium, ktorá de facto vykonáva správu Vatikánskeho mestského štátu, dohliada na väčšinu verejných funkcií a reprezentuje štát namiesto pápeža.
 
Funkciu štátneho radcu vo Vatikáne doteraz ešte nevykonávala žena. Inštitút Dcér Márie Pomocnice víta toto nové vymenovanie a ďakuje pápežovi Františkovi za dôveru, ktorú dáva Dcéram Márie Pomocnice (saleziánkam dona Bosca), výberom jednej z nich. Sestre Alessandre Smerilli adresujeme želanie „úspešnej práce“ zo strany celého Inštitútu.
 
Preložila a upravila: Eva Matejková
Foto a zdroj: www.infonline.cgfmanet.org