V Barcelone sa konalo stretnutie exalliev a exallievov

Európskeho  stretnutie exalliev a exallievov saleziániek v Barcelone s názvom „Pútnici našej doby…v stopách Don Bosca,“ sa zúčastnili zo Slovenska prezidentka exalliev Jana Molnárová a sestra Mária Červená.

 

Dôležitým bodom stretnutia v dňoch 4. – 7. apríla 2019 boli európske záväzné línie na roky 2019 – 2021. S cieľom znovuobjaviť sociálny rozmer saleziánskej charizmy sa stretli a spoznali exallievy a exallievi FMA z iných európskych krajín. Rozprávali sa aj o tom, čím žijú a aké sú ich aktivity v miestach, kde pôsobia.

 

Účastníkov sprevádzala hlavná myšlienka „sociálny rozmer, sociálne výzvy v Európe a exallievy,“ v rámci ktorej boli predstavené aj rôzne projekty, ktorým sa exallievy FMA venujú napr. v IT, ES, ale aj v PL. Ako sa vyjadrila aj sr. Gabriela Patiño (konfederálna delegátka): „Máme silný sociálny záväzok – prejaviť konkrétnu solidaritu, pričom by sme mali vychádzať z koreňov (Don Bosco a Márie Mazzarellovej) a aktualizovať ich do dnešných dní.“

 

Zaujímavým bolo predstavenie života ctihodnej Dorotey de Chopitea, ktorá sa zaslúžila o založenie viacerých sociálnych diel, stretla sa aj s Don Boscom počas jeho návštevy v Barcelone. Jej život je aj do dnes inšpiratívny, okrem konkrétnych činov venovala napríklad 2 hod. denne modlitbe.

 

Úlohy pre svoje poslanie, ktoré dostali účastníci do svojej miestnej reality boli zahrnuté do troch cieľov: spojenie medzi konfederáciou-federáciou a jednotlivými strediskami; objaviť rôznorodosť potrieb na konkrétnych miestach a zároveň objaviť a ponúknuť dary všetkých, a taktiež zahrnúť mladých do aktivít – počúvať ich a oceniť ich talenty.

 

„Bolo pre mňa obohacujúce si uvedomiť, že sme súčasťou rodiny, ktorá síce žije rôznymi výzvami na rôznych miestach, ale máme spoločné korene a cieľ. Milé bolo aj to, že sme v rámci programu mohli vidieť Barcelonu – napr. Tibidabo, Sagrada Familia, ako aj saleziánske dielo v Sarrià, ktoré v roku 1886 navštívil Don Bosco,“ zhodnotila stretnutie Jana Molnárová

 

Jana Molnárová, Dagmara Čepelová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk