Dobročinný odkaz v záveti

Dobročinný odkaz v záveti

Chcete aj z neba posielať „dážď ruží“ tak ako o tom hovorila sv. Terézia z Lisieux? Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť. Nezisková organizácia je oprávnená dediť, a to na základe písomného závetu. Aj pani Štefánia Zacharová, ktorá ešte pred nástupom komunizmu bola v častom kontakte so saleziánkami, urobila vo svojej záveti dobročinný odkaz. Jej dar sme využili na rekonštrukciu domov v Trnave a v Šamoríne, ktoré slúžia aj ako mládežnícke strediská.