Saleziáni spolupracovníci - ASC

Saleziáni spolupracovníci – ASC

Don Bosco ich založil ako tretiu zložku saleziánskej rodiny. Rozhodol sa pre združenie na spôsob tretieho rádu, ktoré sa venuje širokému mládežníckemu hnutiu a ľudovému apoštolátu. Množstvo mladých si vyžadovalo veľa pomocníkov a priateľov jeho diela.Medzi prvú členku patrila mama dona Bosca – Margita a s ňou množstvo ďalších ľudí, rôznych povolaní, slobodných, manželov i diecéznych kňazov. Kým zasvätení žijú saleziánskeho ducha v rehoľnej službe, spolupracovníci ho vnášajú do sveta vo svojich farnostiach, rodinách, na pracoviskách, jednoducho tam kde žijú.Don Bosco vysvetľuje: „Keď sa stanete saleziánmi spolupracovníkmi, môžete pokračovať vo svojom riadnom zamestnaní, vo svojich rodinách a žiť, akoby ste skutočne boli v saleziánskej kongregácii.“Kto sa chce stať saleziánom spolupracovníkom musí byť dobrým kresťanom a občanom a nepochybne milovať mladých. Dvojročnou prípravou potom zloží prísľuby. Ide o slobodný a dobrovoľný záväzok pred Bohom a Cirkvou dennodenne nasledovať Projekt apoštolského života (PAŽ), ktorého základ definoval don Bosco. Saleziáni spolupracovníci nemajú žiadne povinné špeciálne modlitby ani pobožnosti.Momentálne je na Slovensku okolo 1000 spolupracovníkov v 28 spolupracovníckych strediskách a vo svete vyše 30 000.