Stretnutie animačnej rady saleziánskej rodiny v Bratislave

Zástupcovia saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretli v provinciálnom dome FMA. Stretnutie sa uskutočnilo v centre DO.MA na zasadaní animačnej rady saleziánskej rodiny nazývanej Konzulta.

 

Prítomný 27. apríla 2024  bol don Peter Timko, provinciál SDB; don Pavol Grach, delegát za SR  za SDB;sr. Monika Skalová, provinciálka FMA; sr. Marta Peťková, delegátka pre SR za FMA. Potom František Goboňa, provinciálny koordinátor ASC, Janka Schwarzová, predsedníčka PR ADMA. Tiež Jana Molnárová, prezidentka Exalliev FMA; Robert Mruk, prezident Exallievov SDB; Danka Ondrusová, zástupkyňa FCMN.

 

Témou stretnutia bolo Kráčať spolu ako saleziánska rodina pre dobro mladých. Okrem vzájomného podelenia sa, čím ktorá zložka žije sme reflektovali podnety z európskeho stretnutia provinciálnych delegátov SDB a FMA a zástupcov saleziánskej rodiny, ktoré sa uskutočnilo na jeseň minulého roka v Krakove, ktoré bolo zamerané na uvažovanie o Saleziánskej rodiny ako o spoločenstve pre poslanie, so silnou apoštolskou spiritualitou, ktoré má byť proroctvom rodinnosti, synodality, zdieľaného poslania a školou svätosti…

 

Hovorili sme aj podujatiach ktoré nás najbližší polrok čakajú. O podujatiach v rámci osláv 100-ročnice príchodu saleziánskej charizmy na Slovensko, ktoré vyvrcholia 6.-8. septembra 2024 v Bratislave a Šaštíne. O blížiacej sa provinciálnej kapitule SDB (26.-31.5.2024). Tiež o príchode Generálnej Matky Chiara Cazzuola, FMA na Slovensko (31.7. – 4.8.2024). Bude aj pri odovzdávaní služby provinciálnej predstavenej FMA  (4.8.2024) v Badíne. Stretnutie sa nieslo v atmosfére otvoreného rodinného dialógu.

 

Tím animačnej rady saleziánskej rodiny