Michalovské saleziánske stretnutia, ktoré umožňujú zažívať rodinu

Po viacerých rokoch pôsobenia v diecéznych farnostiach ma potešilo prísť do saleziánskeho prostredia. A tak prvé týždne som privítala možnosť spoznať jej členov.

 

V srdci Zemplína, v Michalovciach, je pekný zvyk, na Sedembolestnú Pannu Máriu sa stretnúť ako saleziánska rodina. Prišli  členovia SDB, FMA, ASC a ADMY. V priestoroch saleziánskeho strediska nechýbala neformálna atmosféra. Po úvodnom privítaní  šéfkou miestneho strediska ASC Ankou Gábrikovou nasledovalo občerstvenie. To požehnal p. farár Peter Hrabovecký a tiež vyjadril, aby som sa tu cítila dobre. Hlavným chodom bol výborný guláš, ktorý pripravil  Vilo Falis ASC.  Spontánne sme si sadli a popri jedle sme sa vzájomne spoznávali, rozprávali a zdieľali život. Nechýbala spoločná fotka a tiež blahoželanie  okrúhlej jubilantke z radov ASC.

 

Okrem tohto stretnutia mám možnosť budovať vzťahy aj so saleziánskou zložkou ADMA. Naposledy to bolo pri príležitosti vizitácie sr. Assunty, kedy ma poverila dekrétom, aby som ich mala na starosti. Je to pre mňa nová skúsenosť, ale verím, že mi v nej Pán ukáže, ako tam byť účinne prítomná.

 

Formálne i neformálne stretnutia s bratmi SDB využívam v škole, kde spoločne učíme, na birmov. stretku, ktoré spolu vedieme či inde. A saleziánska rodina by nebola bez mladých, ktorých postupne spoznávam. Som vďačná za tieto stretnutia, ktoré mi umožňujú poznávať jej ďalších členov a zažívať rodinu.

 

Sr. Viera Antalíková

Foto: archív fma Michalovce