Keď školenie je radosť

Pred treťou adventnou nedeľou začalo školenie pre predsedníčky a členov strediskových rád združenia Laura. Školenie o projektoch robili organizátorky interaktívnou formou, z čoho mali účastníci veľkú radosť.
 
A čo zažili?
… otužili vzťahy teambildingovou hrou – každý mal nejaký handicap (napr. frflanie v stredisku, nespolupráca stredísk, vyhorenie predsedníčky, neochota …) a niekto mohol druhého vyliečiť splnením úlohy – všímavosť na mieste a snaha pomáhať sa  cenila vysoko.
… školenie ako písať projekty – čo je cieľ, propagácia, východiká … proste všetko ohľadom písania a hľadania zdrojov, na čo myslieť a čo neopomenúť – rady nad zlato
… príprava na strategické plánovanie – swot analýza strediska
… informácie z prvej ruky od riaditeľky a predsedníčky združenia, ktoré sú vzácnejšie ako drahokamy … najcennejšie bolo, že sme sa znova stretli, vymenili si skúsenosti, zážitky a nápady … spoznali nových členov a povzbudili sa v radosti z toho, čo robíme pre mladých  a detí v LAURE.
 
Laura
Zdroj: laura-mladez.sk
 
Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.