Keď školenie je radosť

Pred treťou adventnou nedeľou začalo školenie pre predsedníčky a členov strediskových rád združenia Laura. Školenie o projektoch robili organizátorky interaktívnou formou, z čoho mali účastníci veľkú radosť.

 

A čo zažili?

… otužili vzťahy teambildingovou hrou – každý mal nejaký handicap (napr. frflanie v stredisku, nespolupráca stredísk, vyhorenie predsedníčky, neochota …) a niekto mohol druhého vyliečiť splnením úlohy – všímavosť na mieste a snaha pomáhať sa  cenila vysoko.

… školenie ako písať projekty – čo je cieľ, propagácia, východiká … proste všetko ohľadom písania a hľadania zdrojov, na čo myslieť a čo neopomenúť – rady nad zlato

… príprava na strategické plánovanie – swot analýza strediska

… informácie z prvej ruky od riaditeľky a predsedníčky združenia, ktoré sú vzácnejšie ako drahokamy … najcennejšie bolo, že sme sa znova stretli, vymenili si skúsenosti, zážitky a nápady … spoznali nových členov a povzbudili sa v radosti z toho, čo robíme pre mladých  a detí v LAURE.

 

Laura

Zdroj: laura-mladez.sk

 

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk