Pekný slnečný štart v Bardejove

V Bardejove sme odštartovali tam naše pravidelné direktorské stretnutia v tomto novom školskom roku. Stretli sme sa v stredisku Lipka s.r.o. neďaleko bardejovských kúpeľov. Bohatosť programu stretnutia doprevádzalo nádherné slnečné počasie.
 
Hlavná téma, ktorej sme sa venovali  počas posledného augustového víkendu bola „Emocionálne zdravá komunita.“ Veľmi kompetentne nám ju predstavili Mgr.Lucia Orlická, Phd a naša sestra Dott.Lívia Kvašná, Phd. Téma aj interaktívny  spôsob, ako nám bola predstavená, nás veľmi zaujala, lebo sa silno dotýka nášho každodenného života a našej reality. Viedli sme dialóg jednak o emocionálne zdravých ľuďoch, ako vyzerajú a podľa čoho ich rozpoznáme a potom sme sa venovali téme emocionálne zdravých vzťahov – aké majú charakteristiky, čo potrebujeme k vytváraniu takýchto vzťahov osobne i v komunite. Zaujímavou podtémou bola „Vzťahová väzba a jej druhy“, Reziliencia – psychická odolnosť, Preťaženie, Hranice, Odpustenie…“. Nechýbala práca v skupinách a vzájomné zdieľanie. Osobne sme si hľadali odpoveď na otázku – ktorými zdrojmi vo svojom vnútri disponujem a ktorými nie pre vytváranie emocionálne zdravých vzťahov? Jedna zo sestier vyjadrila, že ju silno zachytila myšlienka – „Vždy sa môžem zotaviť v bezpečí Boha a najbližších ľudí po utŕžení rany“ a tiež jedna veľmi múdra rada – „Rozlišovať, čo môžem len prijať a čo môžem riešiť a v čom mať nové myslenie…“
 
V záverečný deň stretnutia 1.9. bol infoblok provinciálnej predstavenej sr.Moniky Skalovej a niektorých sestier z provinciálnej rady z aktuálneho diania Provincie a nášho Inštitútu. Nemohli sme nenavštíviť aj našich bratov saleziánov, boli sme u nich na nedeľnej svätej omši, niektoré úplne po prvý krát. Majú v Bardejove určite bohaté pastoračné pole a tak im fandíme a podporujeme ich modlitbou.
 
Mali sme účasť aj na jednej milej rodinnej oslave 70-tky otca našej spolusestry. Neobišli sme ani krásu bardejovských kúpeľov. Kto potrebuje zotavenie, doporučujeme pobyt v nich, aj liečivá voda celkom chutí a kúpeľné oblátky sú tiež výborné…
 
Sr.Iveta Sojková, FMA