Zažili niečo viac

Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na 26.valnom zhromaždení združenia, aby zažili niečo viac ako len valné …

… a čo viac zažili?
– stretli sa z rôznych kútov Slovenska a stredísk, kde je naša Laura
– vo večernom programe predstavili svoje naj-podujatia strediska – a veru tvorivosť a kreativita len tak iskrila priestorom
– v jednotlivých blokoch boli predstavené a schválené správy o činnosti združenia, finančná správa a správy z tímov a komisií
– členovia strediskových rád a predsedníčky mali priestor na vyjadrenie sa k situácii v združení, diskutovať a hľadať nové výzvy či niečo viac ponúkať v strediskách
– spoznali nominovaných mladých a dobrovoľníkov do predsedníctva a uvažovali, koho by ešte nominovali
 
…a ešte?
– bolo to „volebné valné“ – takže mali možnosť priamo zažiť voľbu nových členov predsedníctva aj predsedníčku, orgánov a nominovať do tímov
– ďakovali bývalému predsedníctvu, predsedníčke a riaditeľke, členom orgánov – za ich službu, radosť a nadšenie, ktoré dávali do tejto služby
– cez zážitkové aktivity mohli spoznať čo sa skrýva za projektom Orientačné dni a ako tím lektorov z Banskej Bystrice pracuje na tomto  preventívnom programe pre školy
– dozvedeli sa niečo viac o pripravovanom projekty Za ruky
– zažili teambuildingový večer pre všetkých bez rozdielu veku a schopností
a mnoho iného …
 
Kto povedie združenie v nasledujúcom 2-ročí?
Predsedníčka
Marta Baňasová
 
Predsedníctvo
Zuzana Koštová
Andrea Pilná
Jana Tutková
Petra Vašková
 
Kontrolná komisia
Mária Orbanová
Monika Šavrnochová
Lucia Zanovitová
 
Regrantingová komisia
Klára Kubištelová
Anna Magdolénová
Lucia Smetanová
 
Riaditeľka
Mária Nagyová
Foto a zdroj: www.laura-mladez.sk
 


 
Toto podujatie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.