Myšlienky zo Synody ako príprava na exhortáciu

Pápež František podpísal postsynodálnu exhortáciu „Kristus žije,“ venovanú mladým v Lorete, ako uviedol www.vaticannews.va: “ Svätý Otec na oltári Panny Márie podpísal španielsky originál novej apoštolskej exhortácie Christus vivit v podobe listu mladým. Ide o výsledok synody z roku 2018 na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Podpísaný výtlačok v tvrdej bielej väzbe Svätý Otec odovzdal arcibiskupovi Fabiovi Dal Cinovi.“ Stalo sa tak v Lorete, kde sa pápež stretol aj s veriacimi, ktorých väčšiu časť tvorili mladí.
 
Ako prípravu na exhortáciu budeme uverejňovať myšlienky zo záverečného dokumentu Synody o Mladých viere a rozlišovaní povolania.  Cieľom je vniknúť hlbšie do celého procesu synodality a otvoriť sa pre posolstvo, ktoré nám svätý otec František odovzdá v novom pápežskom dokumente. Podnet myšlienok vychádza z pastoračného tímu slovenskej provincie saleziániek, ktorý ich bude realizovať a publikovať  jedenkrát do týždňa.