Generálna predstavená saleziánok zvolala kapitulu

(Rím, Taliansko)-  Generálna Matka Inštitútu dcér Márie Pomocnice kresťanov (FMA), M. Yvonne Reungoat, 24. februára 2019, zverejnila Obežník, ktorým zvoláva XXIV. Generálnu kapitulu (GK). V súlade so 138. bodom Stanov FMA, XXIV. GK sa začne v Ríme v generálnom dome FMA 18. septembra 2020.
„GK je silným obdobím overovania, uvažovania a orientácie pre komunitné hľadanie Božej vole. Na tejto udalosti spolupracujú všetky FMA a výchovné komunity “modlitbou, štúdiom a návrhmi.”(Stanovy 135. bod).
Témou XXIV. GK je  “Urobte všetko, čo vám povie.” (Jn 2,5) Životodarné komunity v srdci súčasného sveta.”
Cieľom XXIV. GK je prebudiť pôvodnú sviežosť plodnosti povolania Inštitútu. Sr. Chiara Cazzuola, generálna vikárka, bola vymenovaná za regulátorku a prevzala zodpovednosť za sprevádzanie prípravy a rozvoja XXIV. GK. V dokumente, s oficiálnym zvolaním XXIV. GK, sú uvedené niektoré úvahy ku kapitulnej téme a usmernenia pre slávenie provinciálnych kapitúl.
Matka v závere obežníka zvolávajúceho XXIV. GK, píše: „V tomto čase príprav na XXIV. GK., ktorý je časom milosti pre celý Inštitút, sme pozvané ad vstúpiť do hĺbky obsahu, ktorý nám téma ponúka, aby sme znovu objavili a žili s väčším uvedomením naše „byť spolu“, ako výchovné, životodarné komunity. Verné saleziánskej charizme pociťujeme potrebu rásť v schopnosti „postarať sa“ o vzájomné vzťahy medzi rôznymi členmi výchovnej komunity, s a pre mladých, ktorých nám Pán zveruje, aby mohli rásť a prekvitať. V našich domoch prijímame tiež migrantov, chudobných a krehkých ľudí, ženy a dievčatá v ťažkostiach, aby všetci mohli zakúsiť pozornosť, starostlivosť, náklonnosť a možnosť pozerať sa do budúcnosti s nádejou. Do prípravy kapituly zapájame výchovnú komunitu a ďalšie skupiny saleziánskej rodiny. V dialógu a konfrontácii zabezpečujeme, aby sa mladí ľudia mohli vyjadriť a povedať nám, čo cítia a myslia. Zverujeme sa Márii, aby nám, tak ako v Káne, pomáhala počúvať to, čo nám Ježiš hovorí, pre premenenie vody nášho každodenného života na víno novej plodnosti povolaní. Pozývam vás, aby sme sa každý deň stretli v modlitbe podľa návrhu, ktorý vám ponúkam .“
V Slovenskej provincií  FMA svätého Jána Bosca sa na jeseň 2019 ako príprava na Generálnu kapitulu uskutoční Provinciálna kapitula, o ktorej budeme priebežne informovať.
Článok prevzatý z www.cgfmanet.org upravila a preložila Karolína Szelešová