„Dovoľ láske, aby prišla ako hosť a očarila ťa….“

…je jedna z iks myšlienok, podnetov a inšpirácií, ktoré zazneli v Exercičnom dome sv. Ignáca z Loyly v Prešove. Už asi tušíte že je tu reč práve o prvom turnuse duchovných cvičení skupinky 11 sestier saleziánok. V atmosfére ticha a otvorenosti tam bola šanca otvoriť sa Láske, aby pôsobila ako chce a naozaj nás očarila. Sprostredkovateľom bol don Ján Maturkanič, SDB od 17.-24.2.2019.
 
Niektoré z účastníčok sa k tomu vyjadrili následovne:
„Uvediem  aspoň jednu myšlienku, ktorá sa mi páčila z mnohých… “ Správne poznáva ten, kto miluje. Takto nás pozná Boh.“
„Čas na duchovných cvičeniach má pre mňa každý rok inú príchuť a atmosféru. Tentokrát som prežila týždeň v ktorom mi bola odhaľovaná úžasná krása Boha v nás, jeho vytúžených stvoreniach. Zo všetkých prednášok mi rezonoval ten istý refrén: „Omyl nášho duchovného života spočíva v tom, že sa musíme snažiť a nebo si zaslúžiť. Nie je to však pravda,už sme vykúpení, Ježiš nám už otvoril cestu k Otcovi, vidí nás krásnych. Človek v raji nebol nahý. Bol oblečený do svetla Božej slávy. Bol ako horiaca lampa, kráčajúca hviezda.“ Odišla som s túžbou mať čistejší pohľad a viac prijímať a vychutnávať život, vzťahy, poslanie ktoré mi je darované. „
Efka Rušinová