Online s animátormi v Kubíne

V predvečer sviatku dona Bosca sa v Dolnom Kubíne hovorilo viac ako inokedy o médiách. Medzi animátorov zavítala pani PaedDr. Mária Karasová, PhD. z Katolíckej univerzity z Ružomberka, aby našim mladým pomohla zorientovať sa v kritickom využívaní digitálnych médiách.
Stretli sme sa v mládežníckom stredisku Dominika a rozprávali o rafinovanosti médií. Dozvedeli sme sa , že vplyv reklamy na život dieťaťa je veľmi veľký, ale i to, že v mnohých krajinách i na Slovensku zakázali hry Pokémonov. Mnohé malé deti tak uverili tomu, že keď vyskočí pokémon zo siedmeho poschodia a prežije…môžu to i ony a neprežili. Tiež sa spomínala závislosť na tabletoch, počítačových hrách…Deti obchádzajú systém a prihlasujú sa na facebook skôr ako majú povolených 13 rokov, keď sa prihlasujú pod iným menom alebo dátumom narodenia.
Najnovšie výskumy hovoria, že až 50 % detí ma vlastný televízor vo vlastnej izbe a pozerá filmy po desiatej, alebo ich pozerá, keď príde poobede zo školy, kedy večerné filmy opakujú. Podľa nedávneho výskumu realizovaného na Slovensku v 27 školách na žiakoch prvého stupňa vyplynulo, že najobľúbenejšie filmy sú pre nich – Kosti, Kobra, Horná Dolná…teda programy určené pre dospelých.
Zistili sme, že kreslená rozprávka Simsonovci bola tvorená na podnet sekty Scientológov… V poslednej dobe najviac letí pozeranie youtuberov na internete.
Americký výskum hovorí, že mladí človek pokiaľ dovŕši 17 rokov strávi 63800 hodín pozeraním filmov a tv programov, v škole 11000, 2000 hodín s rodičmi a 900 hodín v kostole, ak navštevuje kostol pravidelne.
Kritické využívanie médií je potrebné pre dospelých i mladých. Dôležité je mať zdravé hranice, koľko budem tráviť času na internete a aký obsah tam zverejňujem. Odporúča sa veľa s deťmi rozprávať na túto tému, nielen bezhlavo zakázať používanie internetu.
-va-