Svätý Boh a zástery

Bedrá majte opásané a lampy zažaté!  Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili

Viete žiť „dospelú lásku“?

V dňoch 7. - 8. augusta 2019 sa u sestier saleziánok v Dubnici nad Váhom uskutočnila skrátená verzia duchovných cvičení pre ženy. Tento form

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk