Viete žiť "dospelú lásku"?

V dňoch 7. – 8. augusta 2019 sa u sestier saleziánok v Dubnici nad Váhom uskutočnila skrátená verzia duchovných cvičení pre ženy. Tento formát exercícií – ranná prednáška, adorácia s ústraním a slávenie svätej omše v čase od 9.00 do 12.00 – bol ústretový najmä pre dojčiace maminky z Matelka, ktoré ponuku využili na vlastný osobný rast a načerpanie duchovných síl. Zúčastnili sa tiež ženy, ktoré už svoje deti pred rokmi vychovali. Spolu sme tak vytvorili silnú, viac generačnú skupinu žien, ktoré napriek vekovým rozdielom zdieľajú rovnakú túžbu – túžbu stráviť čas s Ježišom.
 
Múdre slová don Červeňa nás previedli rozdielnymi svetmi muža a ženy. Zadefinovali sme si rozličné potreby, náhľady na lásku a očakávania, s akými muž a žena vstupujú do vzťahu. Vedeli ste, že:
– ženy vstupujú do manželstva s priemerne 17 potrebami, zatiaľ čo muži iba s troma?
– žena vo vzťahu túži mať účasť na životnom dobrodružstve muža, do ktorého ju on často vôbec nevpúšťa?
– naša emočná pamäť ovplyvňuje našu predstavu o láske?
– kráľovnou sa žena stáva práve v žití každodennosti?
 
Don Červeň nás vyzval žiť dynamický život, mať túžby a sny. Odporučil nám, aby sme si odpustili chyby minulosti, pretože s Ježišom neexistuje premárnený život. On všetko opraví, minulé omyly aj vzťahy; a z našich hriechov môže vyplynúť naše osobné obrátenie, nová perspektíva života, v ktorej spievame „Ó, šťastná vina!“
 
Sme vďačné don Červeňovi za jeho múdre slová a životnú skúsenosť. Rovnako ďakujeme sestrám saleziánkam za zorganizovanie exercicií a ich ústretovosti voči našim duchovným potrebám. Verím, že sa podobne stretneme i po iné razy.
 
Peťa Babulíková