Zoznam zložiek

Zoznam zložiek

1. Saleziáni dona Bosca (SDB) – Turín 1859
2. Dcéry Márie Pomocnice (FMA) – Mornese 1872
3. Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC) – Turín 1876
4. Dobrovoľníčky dona Bosca (VDB) – Turín 1917
5. Celosvetové združenie bývalých chovancov dona Bosca (exallievi) – Turín 1870, 1908
6. Sestry Márie Nepoškvrnenej (SMI) – Krishnagar (India) 1948
7. Dcéry Najsvätejších Sŕdc Ježiša a Márie (HH.SS.CC.) – Agua de Dios (Kolumbia) 1905
8. Saleziánky oblátky Najsvätejšieho Srdca Ježišovho (SOSC) – Bova Maria (Reggio Calabria, Taliansko) 1933
9. Apoštolky Svätej rodiny (ASF) – Messina (Taliansko) 1889
10. Sestry lásky z Miyazaki (CSM) – Miyazaki (Japonsko) 1937
11. Sestry misionárky Márie Pomocnice kresťanov (MSMHC) Guwahati (India) 1942
12. Dcéry Božského Spasiteľa (HDS) – Santo Domingo (Salvádor) 1956
13. Sestry služobníčky Nepoškvrneného Srdca Márie (SIHM) – Bang-Nok-Khuek (Thajsko) 1937
14. Odchovankyne FMA – Turín 1908
15. Sestry Ježiša mladíka (IJA) – Campo Grande (Brazília) 1938
16. Asociácia saleziánskych dám (ADS) – Karakas (Venezuela) 1968
17. Združenie Márie Pomocnice (ADMA) – Turín 1869
18. Dobrovoľníci s donom Boscom (CDB) – Rím 1994
19. Dcéry Kráľovnej márie Nepoškvrnenej (DQMI) – Bangkok 1954
20. Svedkovia Zmŕtvychvstalého 2000 (TR 2000) – Rím 1984
21. Kongregácia svätého Michala Archanjela (CSMA) – Miesce Piastowe (Poľsko) 1898
22. Kongregácia sestier Zmŕtvychvstania (HR) – Guatemala 1980
23. Sestry ohlasovateľky Pána (SAL) – Shiu Chow (Čína) 1931
24. Učeníci – Sekulárny inštitút dona Bosca (DISC) – Krishnagar (India) 1973
25. Priatelia Cancoa Nova (CN) – Brazília 1978
26. Sestry svätého Michala Archaniela – Poľsko 1928
27. Sestry Márie Pomocnice (SMA) – India 1974
28. Misijná komunita dona Bosca (CMB) – Bologna (Taliansko) 1994
29. Sestry kráľovskej hodnosti Nepoškvrnenej Panny Márie
30. Don Boscove sestry navštívenia (VSDB)
31. Kontemplatívna fraternita Márie z Nazareta