Združenie exalievov a exalliev SDB

Združenie exalievov a exalliev SDB

Je to laické združenie registrované ako svetová katolícka organizácia. Založil ju blahoslavený Filip Rinaldi v marci 1908 v Turíne.Ide o medzinárodné hnutie mladých i dospelých, mužov a žien. Sú členmi saleziánskej rodiny, a to na základe výchovy, ktorú dostali, a na základe svojej vernosti donovi Boscovi.

Svetová konfederácia zjednocuje odchovancov bez etnických a náboženských rozdielov. Podporuje permanentnú formáciu svojich členov, výchovu mladých, osobitne tých najchudobnejších, podľa výchovnej metódy dona Bosca.Saleziánski odchovanci sú zaangažovaní v dobrovoľníckych dielach, v oratóriách, vo farskej pastorácii mladých, v športe a vo výchove na poli sociálnom i politickom. Vo svojich rodinách, v školách a v komunitách, kde žijú uplatňujú ľudské hodnoty, ktoré dostali počas svojej formácie u saleziánov.Organizujú sa v miestnych združeniach, aby pracovali spolu s mladými na budovaní budúcnosti, ktorá bude prijateľnejšia pre ľudskú osobu.Odchovanci sa v rámci svojej činnosti snažia:

  • vymieňať si svoje skúsenosti medzi krajinami a národmi,
  • koordinovať svoje aktivity a verejne diskutovať o svojich prioritách,
  • posilňovať svoju vieru, ktorá ich privádza k Bohu a dáva im zmysel života,
  • mať nádej v Ježiša Krista a vo vieru, ktorú vyznávajú,
  • podporovať slobodu a inkulturáciu,
  • podporovať nenásilie,
  • spolupracovať s mladými ľuďmi,
  • mať aktívnu účasť na živote Cirkvi.