Rožňava

Bývame priamo na námestí nášho mesta a pri našej komunite je zriadené Centrum pre deti a rodiny Dominika. Vyučujeme náboženskú výchovu na základných školách, vedieme voľnočasové aktivity pre deti a mladých v našom dome. Spolupracujeme na farskej pastorácií mladých s SDB a miestnym strediskom ASC. Jedna z nás pracuje na biskupskom úrade.