Rožňava

Bývame priamo na námestí nášho mesta a pri našej komunite je zriadené Centrum pre deti a rodinu Dominika. Vyučujeme náboženskú výchovu na základných a stredných školách, vedieme voľnočasové aktivity pre deti a mladých v našom dome. Spolupracujeme na farskej pastorácií mladých. Koordinujeme miestne stredisko saleziánov spolupracovníkov ASC. Pracujeme v diecéznej charite.