Michalovce

Sme jedinou komunitou na Slovensku, ktorá má vo svojich priestoroch zriadenú verejnú kaplnku. Je zasvätená blahoslavenej Laure Vicuňovej. Vyučujeme na školách náboženskú výchovu, venujeme sa voľnočasovej činnosti, stretkám pre deti a mladých. Spolupracujeme na farskej pastorácií mladých. Koordinujeme dve skupiny laikov združenia ADMA. Jedna sestra pracuje ako psychologička a terapeutka.