Michalovce

Sme jedinou komunitou na Slovensku, ktorá má vo svojich priestoroch zriadenú kaplnku. Je zasvätená blahoslavenej Laure Vicuňovej. Vyučujeme na školách náboženskú výchovu, jedna sestra robí asistentku a jedna pracuje ako psychologička a terapeutka v súkromnej ambulancii. Venujeme sa voľnočasovej činnosti, stretkám detí, mladých i mladých rodín. Spolupracujeme vo farskej pastorácii prvoprijímajúcich detí i birmovancov. Jedna sestra je delegátkou pre miestne stredisko ADMA.