Michalovce

Sme jedinou komunitou na Slovensku, ktorá má vo svojich priestoroch zriadenú verejnú kaplnku. Je zasvätená blahoslavenej Laure Vicuňovej. Vyučujeme náboženstvo na základných školách, na gymnáziu ešte aj slovenský jazyk, jedna sestra robí asistentku a jedna pracuje ako psychologička a terapeutka v súkromnej ambulancii. Venujeme sa voľnočasovej činnosti, stretkám detí, mladých i mladých rodín. Spolupracujeme vo farskej pastorácii prvoprijímajúcich detí i birmovancov. Jedna sestra je delegátkou pre miestne stredisko ADMA.