Košice – Tri hôrky

Sme trojčlennou komunitou bývajúcou v byte v paneláku v blízkosti saleziánskeho strediska na Troch hôrkach, kde úzko spolupracujeme s bratmi saleziánmi v pastorácií detí, mladých a rodín. Okrem toho jedna z nás pracuje v katechéze na základnej škole pri stredisku a jedna ako asistentka v súkromnej základnej škole. Zapojené sme aj do animácie provinciálnych projektov.