Košice – Tri hôrky

Sme trojčlennou komunitou bývajúcou v byte v paneláku v blízkosti saleziánskeho strediska na Troch hôrkach, kde úzko spolupracujeme s bratmi saleziánmi v pastorácií detí, mladých a rodín. Okrem toho jedna z nás pracuje v katechéze na základnej škole pri stredisku, jedna ako asistentka v súkromnej základnej škole a je zamestnaná v centre voľného času v miestnom stredisku. Tretia sestra je učiteľka matematiky a náboženstva tiež na základnej škole. Zapojené sme aj do animácie provinciálnych projektov.