Dobrovoľníci s donom Boscom - CDB

Dobrovoľníci s donom Boscom – CDB

Sú zasvätení laici vo svete. Skladajú sľub čistoty, chudoby a poslušnosti. Boh ich povoláva k originálnemu spojeniu troch prvkov – sekulárnosť, zasvätenie a saleziánskosť.Žijú uprostred ľudí, kde sa snažia vnášať ducha blahoslavenstiev. Nežijú v komunitách a nemajú vlastné diela, ale angažujú sa konkrétnou službou v miestnej cirkvi. Svedčia o Kristovi zapojením sa do sveta práce. Podporujú spoločenskú angažovanosť a rozvoj ľudských a kresťanských hodnôt.Ježišov život v Nazarete je pre nich inšpiráciou, ako objaviť a žiť v konkrétnych podobách ozajstné poslanie a ako spolupracovať na budovaní Božieho kráľovstva.Už don Bosco pri písaní Stanov Spoločnosti sv. Františka Saleského – saleziánov sa zaoberal myšlienkou „externého“ saleziána. Túto ideu opäť oživila 20. generálna kapitula saleziánov, čo vytvorilo živnú pôdu na vznik Dobrovoľníkov s donom Boscom.