Tvoj talent

Tvoj talent

  • ODBORNÁ POMOC A DOBROVOĽNÍCTVO
  • Kremnická 17, 851 01 BRATISLAVA
  • economa.fma@gmail.com

Poteší nás, ak nám chcete pomôcť s prekladaním do angličtiny, taliančiny, nemčiny, s údržbou našich domov, s odborným poradenstvom (účtovníctvo, daňovníctvo, právo), propagáciou (fotenie, grafika, výroba videí) …

Potešíme sa, ak máte chuť spolupracovať s nami v našich projektoch a dielach TU. Ozvite sa nám na economa.fma@gmail.com alebo kontaktujte priamo komunitu, s ktorou chcete spolupracovať TU.

Na tejto adrese môžete požiadať aj o potvrdenie k asignácii 3% dane, ak ste pre Inštitút odpracovali min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti za rok.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk