2% – 3%

2% – 3%

  • POŠLI SESTRE
  • Kremnická 17, 851 01 BRATISLAVA
  • http://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=1351
  • economa.fma@gmail.com

Podrobné informácie o tom, ako nám môžete asignovať 2% svojej dane nájdete TU

 

Ak ste odpracovali min. 40 hodín dobrovoľníckej činnosti za rok, môžete asignovať až 3% svojej dane. Ak potrebujete potvrdenie o ich odpracovaní v našom Inštitúte, môžete oň požiadať na economa.fma@gmail.com.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk