Finančný dar

Finančný dar

  • PRAVIDELNÝ
  • Kremnická 17, 851 01 BRATISLAVA
  • economa.fma@gmail.com

Najcennejšia je pre nás pravidelná podpora.

Ak ste si zriadili trvalý platobný príkaz na účet číslo 400 7868 759/7500 (ČSOB), napište nám prosím na economa.fma@gmail.com, aby sme mohli zostať v kontakte.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk