Finančný dar

Finančný dar

  • JEDNORAZOVÝ
  • Kremnická 17, 851 01 BRATISLAVA
  • economa.fma@gmail.com

Môžete posielať na účet číslo 400 7868 759/7500 (ČSOB).

Ak chcete svoj dar adresovať na konkrétny úmysel, uveďte to v poznámke (napr. dar – formácia noviciek, dar – misie, dar – formačný dom Trnava…).

Do poznámky pripíšte aj Váš mail alebo telefón, aby sme Vám mohli poďakovať a potvrdiť prijatie daru.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk