Aktuálna kampaň

Aktuálna kampaň

  • VZDELÁVACIE STREDISKO
  • Kremnická 17, 851 01 BRATISLAVA
  • https://rehole.sk/projekty.php?d=36www.ludialudom.sk/vyzvy/2398
  • economa.fma@gmail.com

 

Práve teraz zbierame peniaze na rekonštrukciu nášho domu v Bratislave, ktorý bude slúžiť ako vzdelávacie stredisko.

Dar môžete zaslať na náš účet  400 7868 759/7500 (ČSOB) s poznámkou „dar – dom BA“ alebo cez  rehole.sk/projekty

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk