S mladými v ústrety synode 2018

Fenomenálna skúsenosť vnímať skrze sv. Ducha sintóniu medzi nami rehoľníkmi a mladými

Saleziáni z Damasku hovoria o skresľovaní správ zo Sýrie

Koľko je mŕtvych detí, o ktorých nik nehovorí