Tento rok je sviatok obohatený práve 150. výročím Baziliky Panny Márie v Turíne

Aby nám Panna Mária pomohla zachovať kresťanskú vieru

S mladými kráčame k synode

Jednoduchá iniciatíva pod názvom #ConIGiovaniVersoIlSinodo

S mladými v ústrety synode 2018

Fenomenálna skúsenosť vnímať skrze sv. Ducha sintóniu medzi nami rehoľníkmi a mladými

Saleziáni z Damasku hovoria o skresľovaní správ zo Sýrie

Koľko je mŕtvych detí, o ktorých nik nehovorí