Prijať posolstvo: „Tebe ich zverujem“

Generálna predstavená saleziánok otvorila druhý rok prípravy na 150. výročie založenia inštitútu FMA video príhovorom

Špeciálna novéna k Márii Pomocnici

Od 15. do 23. mája 2020 celá saleziánska rodina pozýva modliť sa novénu k Mária Pomocnici kresťanov

Mária je prítomná v našich domoch

Máj, mesiac venovaný Panne Márií je príležitosťou posilniť mariánsky rozmer našej duchovnosti

Generálna predstavená saleziánok ďakuje za blahoželania k Sviatku vďačnosti

"Spoločne môžeme s novým úžasom zistiť, že existuje nekonečné množstvo dôvodov na ďakovanie"

V spoločenstve si povedať ďakujem!

V Ríme začali online celosvetové dni vďačnosti Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánok)

Veľká noc nádeje a zmŕtvychvstania  

Posolstvo Generálnej predstavenej Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Veľkú noc 2020

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pozýva celú saleziánsku rodinu a mladých k modlitbe

Saleziánka na zasadnutí rady OSN

Sestra Annecie Audate sa zúčastňuje na 43. zasadnutí rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa koná v Ženeve

Saleziánky zaujímajú stanovisko k aktuálnej situácií

Rehola saleziánok sa pripája k usmerneniu vlády a predsedu KBS Stanislavovi Zvolenskému na zvýšenie opatrenia proti COVID- 19

Svetový deň vďačnosti saleziánok bude v Ríme

Svetový deň vďačnosti 2020 sa oslavuje 26. apríla v Ríme (Taliansko) v provincii svätého Jána Bosca (IRO).