Mladí ako protagonisti za bratskejšiu ekonomiku

„Ekonomika Františka“ je stretnutie pápeža s mladými ekonómami a podnikateľmi, ktorý môžu žiť bratskejšiu ekonomiku

Modlíme sa za starostlivosť o stvorenie

Čo prináša svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie s podtitulom Čas stvorenstva 2020?

Prijať posolstvo: „Tebe ich zverujem“

Generálna predstavená saleziánok otvorila druhý rok prípravy na 150. výročie založenia inštitútu FMA video príhovorom

Špeciálna novéna k Márii Pomocnici

Od 15. do 23. mája 2020 celá saleziánska rodina pozýva modliť sa novénu k Mária Pomocnici kresťanov

Mária je prítomná v našich domoch

Máj, mesiac venovaný Panne Márií je príležitosťou posilniť mariánsky rozmer našej duchovnosti

Generálna predstavená saleziánok ďakuje za blahoželania k Sviatku vďačnosti

"Spoločne môžeme s novým úžasom zistiť, že existuje nekonečné množstvo dôvodov na ďakovanie"

V spoločenstve si povedať ďakujem!

V Ríme začali online celosvetové dni vďačnosti Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánok)

Veľká noc nádeje a zmŕtvychvstania  

Posolstvo Generálnej predstavenej Inštitútu Dcér Márie Pomocnice na Veľkú noc 2020

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime pozýva celú saleziánsku rodinu a mladých k modlitbe

Saleziánka na zasadnutí rady OSN

Sestra Annecie Audate sa zúčastňuje na 43. zasadnutí rady OSN pre ľudské práva, ktoré sa koná v Ženeve