Špeciálna novéna k Márii Pomocnici

V období od 15. do 23. mája 2020 celá saleziánska rodina pozýva modliť sa novénu k Márii Pomocnici kresťanov  s úmyslom vložiť do jej r

Mária je prítomná v našich domoch

Rím (Taliansko): V máji 2020 sa z dôvodu pandémie Covid-19 nebudú konať niektoré udalosti súvisiace s mariánskou tradíciou, ako napríklad r

Generálna predstavená saleziánok ďakuje za blahoželania k Sviatku vďačnosti

Rím (Taliansko). 26. apríla 2020 sa v Ríme v provincii San Giovanni Bosco oslavoval Svetový deň vďačnosti 2020 Inštitútu saleziánok online,

V spoločenstve si povedať ďakujem!

Provincia San Giovanni Bosco v Ríme (IRO) zverejnila program pre Svetový deň vďačnosti saleziánok 2020, ktorý sa tam koná 24.- 26. apríla on

Veľká noc nádeje a zmŕtvychvstania  

Rím (Taliansko). Generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, sr. Yvonne Reungoat, posiela posolstvo všetkým výchovným komunitám

Mimoriadny deviatnik k Pomocnici za odvrátenie nákazy

(ANS, Rím 13. marca 2020) – Vzhľadom na katastrofálne rozširovanie sa koronavírusu vo veľkej časti sveta, hlavný predstavený saleziánov do

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk