Bratstvo a sesterstvo daruje život

Rím (Taliansko): Generálna predstavená saleziánok, sestra Yvonne Reungoat vyzýva saleziánky v tomto období pandémie Covid-19, ktorá ich vyzý

0 comments Fma

Mladí ako protagonisti za bratskejšiu ekonomiku

Rím (Taliansko). Ekonomika Františka, medzinárodné stretnutie pápeža s mladými ekonómami a podnikateľmi, ktorého iniciátorom je Svätý Ote

0 comments Fma

Modlíme sa za starostlivosť o stvorenie

Rím (Taliansko) Od 1. septembra, keď sa oslavuje Svetový deň modlitieb za starostlivosť o stvorenie, do 4. októbra, na sviatok svätého Franti

0 comments FMA

Prijať posolstvo: „Tebe ich zverujem“

Rím (Taliansko, 5. augusta 2020): Generálna predstavená Inštitútu Dcér Márie Pomocnice, Yvonne Reungoat oficiálne otvorila druhý rok prípra

0 comments FMA

Špeciálna novéna k Márii Pomocnici

V období od 15. do 23. mája 2020 celá saleziánska rodina pozýva modliť sa novénu k Márii Pomocnici kresťanov  s úmyslom vložiť do jej r

0 comments fma

Mária je prítomná v našich domoch

Rím (Taliansko): V máji 2020 sa z dôvodu pandémie Covid-19 nebudú konať niektoré udalosti súvisiace s mariánskou tradíciou, ako napríklad r

0 comments fma
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk