Dobro, ktoré konáme nám vojde do krvi

Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on

0 comments Emauzy

Prečo kresťan číta Sväté písmo

Stroskotanému moreplavcovi sa horko ťažko podarilo priplávať na neznámy ostrov. Objavil tam domorodca ako číta pod stromom Bibliu. Bez váhani

0 comments Emauzy

Žiadne talenty v pančuche, ale v obehu

Bude to tak, ako keď sa istý človek chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok: jednému dal päť talentov, druhému dva a ďal

0 comments Emauzy

Rozvíjať umenie čakať, aby sme neprepásli svadobný čas

Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a p

0 comments Emauzy

Ježiš hovorí o pravidlách šťastia

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: Blahoslavení

0 comments Emauzy

Ježiš je v náuke o láske novotársky

Keď sa farizeji dopočuli, že umlčal saducejov, zišli sa a jeden z nich, učiteľ zákona, sa ho spýtal, aby ho pokúšal: "Učiteľ, ktoré prik

0 comments Emauzy
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk