Od seba k druhým

Animátorky zo SCVČ a strediska Laura v Humennom sa rozhodli duchovne obohatiť a upevniť vzťahy medzi sebou, veď predsa v jednote je sila, no ni

Našla sa relikvia dona Bosca

(Castelnuovo Don Bosco, Taliansko, 16. júna 2017) - Po dvojtýždennom čakaní, policajnom vyšetrovaní a mnohých modlitbách veriacich, sa včera

Turíce v Haslibergu

Na tohtoročnom, uz pomaly tradičnom stretnutí rodín sme mohli spoločne osláviť príchod Ducha Svätého a zažívať počas troch dní priateľ

V Dolnom Kubíne oslavovali 70 rokov od príchodu prvých sestier

Mesiac máj je v saleziánskej rodine bohatý na sviatky.  Tento rok sa prežíva na Orave výnimočne. Presne 12.5.2017 sme si pripomenuli 70. výr

Plánovací víkend s cieľovou destináciou: Rumunsko

Dolný Kubín – rodisko viacerých významných osobností, malebné mestečko stojace popri rieke Orava a obklopené z každej strany mohutnými vr

Rodina, ktorá sa potrebuje stretnúť

Myslím, že  hlavný predstavený SDB don Ángel Fernández Artime, keď  zverejnil znenie hesla na rok 2017: „Sme jedna rodina“, ani netušil,

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk