Saleziánky prišli na Slovensko pred 80. rokmi

Oslavy 80. výročia príchodu prvých saleziánok na Slovensko boli v komunitách 16. mája. V období tesne po sviatku ich spoluzakladateľky Már

Čo sa za pár týždňov zmenilo v jednom petržalskom byte?

Poznáte tú hru. Jeden člen skupiny vyjde na pár minút von z miestnosti, ostatní tam za ten čas môžu zmeniť nejakú vec, on sa vráti a mus

Emauzy pozývajú na biblickú víkendovku

Biblická víkendovka Emauzy II s názvom "Otváral im Písma," sa uskutoční na Látkach pri Detve. Určená je pre absolventov Emauzy I, ktorí maj

Žalmy, ako znejúca harfa srdca

V roku Božieho Slova direktorkám saleziánok o kráse žalmov, ktorých modlitba exorcizuje, prišli nakrátko porozprávať biblisti- sestra salezi

Služba ucha pre seniorov bude zrušená

Bezplatná telefonická linka pre seniorov, ktorú realizovali rehoľné sestry v spolupráci so spoločnosťou Slovak Telekom ako službu ucha – po

Tak miloval svet

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk