Oratko online pokračuje aj v lete

V marci 2020 vytvoril saleziánsky pastoračný tím (saleziáni, sestry saleziánky, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, Laura, združenie

Juniorky sa konečne stretli naživo a offline

Izolácia v karanténe a sociálny odstup síce vytvorili kvalitný priestor na prehĺbenie sa v ročníkovej téme o modlitbe a centralite Krista, no

Digitálny svet a jeho výzvy

O našej virtuálnej identite sme sa rozprávali s Alžbetou Mohylákovou, koordinátorkou Mediálnej školy; psychológom Cyrilom Slížom SDB a mla

Vrabce a my

Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na sve

Objavujme krásu očami detí

Víkendy v čase korona – krízy boli pre nás v komunite vyslobodením z nášho petržalského bytu. Niežeby nám v ňom nebolo dobre, ale tr

Záleží nám na bezpečí detí

„Saleziánky odpovedajú na výzvy posledných pápežov na ochranu maloletých a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Prostred

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk