Návšteva v Khamoro

V rómskom prostredí v Košiciach na Luníku IX. sa naše sestry spolu s misijným tímom saleziánov a laikov venujú mladým ale aj rodinám 

Obžaloba: Blahoslavený?

2. 1952 Deň prvý Do súdnej siene voviedli 20 obžalovaných. Tí sa dnes videli po prvýkrát po viac ako 10 mesiacoch. Všetci boli vychud

Božie Slovo sa dotýka aj dnes

Semester bol v plnom prúde a vyučujúca nám zadala ako výstup z predmetu literárny prednes. Dlho som uvažovala nad výberom vhodného literá

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spustili nový internetový portál rehole.sk

Zasvätení muži a ženy na Slovensku spúšťajú od 14. februára nový internetový portál rehole.sk, ktorý poslúži všetkým, ktorí hľadaj

VIDESáci bližšie spoznávali životný štýl dona Bosca

V dňoch 10.-12.2. sa v Liptovskej Štiavnici stretla takmer tridsaťčlenná skupina dobrovoľníkov misijnej organizácie VIDES. V poradí tretia

Moja cesta k exallievam

Človek musí dozrieť a niektoré veci pochopiť. A tak to bolo aj v mojom prípade. Dubnica nad Váhom, 13.2.2017´ Bola som ešte malá, a

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk