Pápež rozhodol, salezián Titus Zeman bude blahorečený

(Vatikán 25. februára 2017) – Slovensko bude mať nového blahoslaveného. Svätý Otec František prijal včera, v piatok 24. februára 2017, na

Stretnutia vyhrali nad výletom

Provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová, novicky a sestry zodpovedné za fázy počiatočnej formácie sa v dňoch 18.-21. februára 2017 zú

Plesové tóny roztancovali všetkých

  Februárový piatok sa v Banskobystrickom misijnom dome rozozvučal plesovými tónmi. Už tradičný saleziánsky ples otvoril don Ivo

V snehu sa črtala stopa

V našej komunite je všetko popretkávané detským smiechom a radosťou, ale aj slzami ľútosti, či bolesti z utŕženej ranky. Počúvame zá

Vieme kam GPS

Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú kurzy o rozlišovaní povolania s názvom GPS. Sú určené pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 ro

Komisia pre kauzy svätých rozhodla

V utorok 21. februára 2017 na riadnom zasadnutí komisie kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne bola prerokovan

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk