Čo nové na Vavilke? Stolička

Možno ste aj vy počas posledných mesiacov zistili, že homeoffice dá niekedy riadne zabrať. Pozorovania vykonané v našej komunite však preuk

0 comments Vavilka

Žijeme medzi Olašskými rómami

Misia v Nitre na Orechovom Dvore dostala tento rok posilu. Je ňou sestra Erika Páterková FMA, aj misijní dobrovoľníci zo Sávia, mladomanželia

0 comments Nitra

Čo ja od detí chcem, keď oni sú samovierorasty

Určite ste sa už ocitli v situácií, keď ste boli v úlohe učiteľa, ktorý má niečo nové naučiť tých, ktorých má pred sebou. Či už s

0 comments Michalovce

Nedajte si zobrať vašu túžbu po pravde a úprimnom priateľstve

V komunitách často spoločne oslavujeme rôzne príležitosti, bežné i výnimočné. Pred niekoľkými týždňami sme v našej komunite mali v

0 comments TT Krížová

Ako sa nám žije pod Urpínom?

Saleziánsky štatistický úrad v tomto prestupovom období potvrdil, že na Slovensku neostal kameň na kameni. Pozmenenú situáciu zaznamenala aj

0 comments BB

Široká škála

Nedávno sa skončila iniciatíva Čas stvorenstva, kedy sme boli podnecovaní obnovovať vzťah so Stvoriteľom a celým stvorením. Široká škál

0 comments Šamorín
Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk