Božie slová rastú s tým, kto ich počúva

Mladí ľudia z celého Slovenska sa stretli na kurze  Emauzy II, kde pri počúvaní objavovali známe, či menej známe zákutia Svätého Písma,

Stále bližšie k Ježišovi

Aj v Rožňave sa skupinka detí chystala na prvé sväté prijímanie celý rok. Pravidelne mávali stretká v piatky so sestrou Matildou a don Janom

Juniorky sa konečne stretli naživo a offline

Izolácia v karanténe a sociálny odstup síce vytvorili kvalitný priestor na prehĺbenie sa v ročníkovej téme o modlitbe a centralite Krista, no

Objavujme krásu očami detí

Víkendy v čase korona – krízy boli pre nás v komunite vyslobodením z nášho petržalského bytu. Niežeby nám v ňom nebolo dobre, ale tr

Čo sa za pár týždňov zmenilo v jednom petržalskom byte?

Poznáte tú hru. Jeden člen skupiny vyjde na pár minút von z miestnosti, ostatní tam za ten čas môžu zmeniť nejakú vec, on sa vráti a mus

Modlitba je čas milosti

Končí sa mariánsky mesiac. S Pannou Máriou máme mnoho súkromných alebo aj spoločných zážitkov. Máriine dotyky a jej starostlivosť o nás

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk