Modlitba je čas milosti

Končí sa mariánsky mesiac. S Pannou Máriou máme mnoho súkromných alebo aj spoločných zážitkov. Máriine dotyky a jej starostlivosť o nás

Čo sa deje za zavretou bránou?

Deti snívajú čím by chceli byť, keď budú dospelými. A keď sme dospelými spomíname, ako nám bolo dobre, keď sme boli deti. Nám sa počas

História a súčasnosť sestier z Baku v Azerbajdžane

Poslednou komunitou sestier, ktorú Vám predstavíme po komunite  v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamoríne, v

Keď obraz Márie Pomocnice vytvára príbeh povolania

Začíname mariánsky mesiac pre nás saleziánky zvlášť vzácny, pretože si pripomíname 24. mája sviatok tej, ktorej chcel byť don Bosco vďa

História a súčasnosť sestier z Bratislavy Vavilovovej

Zo 17 slovenských komunít saleziánok, ste si už prečítali o sestrách v Trnave na Krížovej a Olympijskej ulici, v Dolnom Kubíne, v Šamo

Kde nás povedie?

Každý človek, komunita, laik, rehoľník... sa nejakým spôsobom musí ešte stále vysporiadavať so zmenami, ktoré do života vniesol koronaví

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk