Stretnutie vernosti

Vaše služobne staršie sestry, ktoré vám fandia

Osem dní v tichu a modlitbe

Najväčším šťastím je byť s Tebou Pane

Juniorské stretnutie hodné olympiády

Mladé sestry pokračovali aj v novom kalendárnom roku vo svojich formačno - študijných stretnutiach. Tento raz s témou poslušnosť, ktorá dala zabrať – možno viac než olympiáda.

Zomrela saleziánka Estrella Castalone

Bojovníčka proti obchodovaniu s ľuďmi

Sme rodina

Sme radi, že ste tu!

Saleziánky budú mať nové vedenie

Službu prevezme 5. augusta 2018

Ivánka pri Dunaji ožila direktorkami

Priateľstvo a priatelia na našej ceste k Bohu

Jediná kaplnka bl. Laury na Slovensku

Jedinečné miesto v srdci Michalovčanov

Zachovať si radosť

Máme spoluúčasť na živote každej

Nová sestra pre našu provinciu

Po prvýkrát v histórii slovenskej provincie