Aj Orechov Dvor má talent

Je veľa vecí, ktorými žijeme na Orechovom dvore v tomto krásnom…

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 3. deň Pokojná radosť

V poslednom dni Tridua k Márií Dominike Mazzarellovej pohľad…

Sám Ježiš sa za každého z nás prihovára u Otca

Liturgické čítania na 7. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Triduum k Márií Dominike Mazzarellovej: 2. deň Materstvo

V druhom dni Tridua k Márií Dominike Mazzarellovej pokračujeme…

Generálna predstavená saleziánok dnes oslavuje svoje narodeniny

Matka Chiara Cazzuola, generálna predstavená saleziánok má…

Ježiš sa vôbec neunavuje uisťovať nás o svojej láske

Liturgické čítania na 6. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Stretnutie animačnej rady saleziánskej rodiny v Bratislave

Zástupcovia saleziánskej rodiny na Slovensku sa stretli v provinciálnom…

Nikdy nezatvoriť pred ním dvere, aby naše srdce s ním nestratilo spojenie

Liturgické čítania na 5. Veľkonočnú nedeľu alebo nedeľu…

Sviatok vďačnosti tentokrát v Mozambiku

Podľa tradície v našom Inštitúte každoročne 26. apríla,…