Entries by Dagmara

Medzi nami dievčatami

Sebapoznanie, prijatie identity ženy a cesty vyzrievania, čistota, plánovanie rodičovstva, tieto hlavné body tvorili dialóg s hosťom dievčenského strediska Laura v Trnave.

Stretol sa pracovný tím Artteo

„Chceli by sme vyjsť aj na okraj, k umelcom, mladým, neveriacim, vychádzať zo stretnutia s Ježišom, z Božieho slova, spoločne ako skupina, ale aj každý sám tam, kde pôsobí a pokračuje vo svojej tvorbe“