MEŠKA máj 2024: Mediálny víkend s mladými

Druhý májový víkend  patril Mediálnej škole a mediálnej tvorbe: fotenie, písanie a video. Účastníci mali príležitosť pracovať pod vedením skúsených odborníkov, ktorí im odovzdali svoje vedomosti a praktické zručnosti. Tento víkend  bol výbornou príležitosťou pre každého, kto má záujem o mediálnu tvorbu a chce sa zdokonaliť v tejto oblasti.

 

Profesionálny fotograf Vlado Škuta viedol účastníkov v oblasti fotenia. Mladých povzbudzoval, aby sa neustále zdokonaľovali vo fotení a nevzdávali sa pri prvých neúspechoch. Naučili sa, ako správne používať svoje zrkadlovky, vrátane nastavení fotoaparátu a experimentovali s kompozíciou a fotením v šere. Súčasťou programu bola aj tvorivá úloha, kde účastníci museli aplikovať získané zručnosti v praxi.

 

V oblasti písania sa  venoval Jozef Kotris, ktorý im ukázal, ako písať články, ktoré zaujmú a oslovia čitateľov. Zameral sa na štruktúru textu, výber správnych slov a techniky, ktoré pomáhajú udržať pozornosť publika. Účastník mal  možnosť vyskúšať si svoje písanie v reálnych úlohách a získať cennú spätnú väzbu.

 

Ján Murín, lektor  na video tvorbu, viedol mladých cez proces tvorby scenára a základov kompozície. S pomocou praktických ukážok z praxe im priblížil rôzne techniky a tajomstvá videa. Naši mladí mali možnosť pracovať na vlastných projektoch, čím si osvojili nielen teoretické poznatky, ale aj praktické skúsenosti v tvorbe videí.

 

Mladí zhodnotili Mediálny víkend

„Bolo to naozaj pestré, ako sa patrí. Spätná väzba odznievala počas celého víkendu aj my sme mali priestor sa vyjadriť/dať spätnú väzbu.“

 

„ÚŽASNÝ! Páčilo sa mi, že sme sa ako kurzy spojili a spolu vytvorili krásny projekt! Aj sme sa, tak zblížili, cítili sme tú spolupatričnosť, že spolu pracujeme na niečom. bolo to naozaj milé a spätná väzba na náš projekt, si myslím, že mnohých posunula niekam,“ zhodnotil ďalší z mladých, ktorý bol na víkende.

 

„Na mediálnej škole som nikdy nezažil zlú atmosféru. Vždy tam bola partia, ktorá mala zmysel pre kolektív, bola vitálna a energická. Krásnou čerešničkou na torte bol aj koordinátor Maroš Peciar, ktorý vedel povzbudiť, nakopnúť, no aj donútiť racionálne rozmýšľať. Som vďačný za sestru Majku, ktorá to celé v mene organizácie Laura zastrešila, no bola tam aj také slniečko.“

 

Projekt Mediálna škola v saleziánskom duchu s osobným prístupom podporuje mladého človeka, aby rozvíjal svoje MEDIÁLNE ZRUČNOSTI, nadobúdal schopnosť KRITICKY ROZMÝŠĽAŤ a s odvahou vytváral HODNOTNÝ OBSAH pre digitálne platformy.

 

Zdroj: laura-mladez.sk

Toto podujatie bolo podporené z dotácií Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  v oblasti práce s mládežou, ktoré administruje NIVAM – Národný inštitút vzdelávania a mládeže.