40-dňové valentínske obdobie? píše sestra Katka z Humenného

„Teba si Pán, tvoj Boh, vyvolil … aby si bol jeho …, lebo Pán vás miluje a …tvoj Boh je verný Boh, ktorý zachováva zmluvu a milosrdenstvo…“ (Dt 7,6. 8–9) To boli slová, ktoré mi zarezonovali v ušiach pri ranných chválach na Valentína. Teda na popolcovú stredu. Ako to, že som si ich doteraz nevšimla? Každý rok začína pôst takými krásnymi slovami?

 

Keď som si pred pár týždňami uvedomila, že tento rok začiatok pôstu a deň zaľúbyných pripadne na ten istý deň, na myseľ mi prišiel verš z Písma: „Zavediem ju na púšť a prehovorím k jej srdcu.“ (Oz 2,16) Začala som vtedy rozmýšľať ako tú štyridsaťdňovú cestu púšťou dobre využiť. V čom sa snažiť, aké si dať predsavzatie. Ale nech som dospela k čomukoľvek, čosi tomu chýbalo. Akési vnútorné nadšenie, presvedčenie, že to je ono…

 

Pôstne nakopnutia

Deň pred začiatkom pôstu mi malé „nakopnutie“ dali mladí ochotní zapojiť sa do súťaže bibliq. Ich chuť pustiť sa do čítania biblie ma povzbudila znovu rozmýšľať čo s tým pôstom…

Aj moja komunita ma „nakopla“, keď sme spoločné pôstne snaženie poňali veľmi prakticky, konkrétne a hmatateľne. Založili sme si pôstny košík kde dávame potraviny, ktorých sme sa počas dňa zriekli. Určite sa nájde niekto, komu pomôžu. Stále to však nebolo ono…

Až na popolcovú stredu počas sv. omše sa mi to začalo vyjasňovať: Je dobré dať si predsavzatie a snažiť sa zbaviť zlých návykov, ale samo o sebe by to bol iba môj výkon. A o tom pôst nie je –  nemôže byť o mojom výkone a o mne.

 

Bodku za tým všetkým dalo nečakané pozvanie na stretnutie skupinky mamičiek, ktoré sa zdieľali o svojej snahe prežívať pôstne obdobie ako čas obnovy svojho duchovného života. A tu, pri ich rozprávaní ako si hľadajú čas na modlitbu popri malých deťoch, utekaní do práce, točení sa okolo tisícky drobných povinností, som to naplno pochopila: tento pôst, Pane, naozaj odo mňa nechceš výkon, ale moje srdce, ktoré po tebe túži. Tento pôst si mi Ty sám pripravil Valentína na každý deň: každý deň mi chceš hovoriť o tvojej láske, ukazovať mi ju a učiť ma milovať.

 

Katarína Kočanová FMA