Kresťanská koučka sr. Kamila Novosedlíková FMA: „Mať dovolenie priblížiť sa k srdcu druhého človeka si vyžaduje od kouča odvážnu pokoru a pokornú odvahu.“

Koučovanie je v súčasnosti jej misia. Saleziánka Kamila Novosedlíková, povolaním učiteľka jazykov, sa niekoľko rokov venovala štúdiu a písaniu histórie Inštitútu FMA. Keď po svojej tretej publikácii o histórii svojej rehole zatvorila pero, otvoril sa jej ďalší priestor na skúmanie a pre osobný rozvoj.

 

Kedy vzniklo tvoje koučovacie povolanie a koľko rokov sa mu už venuješ?

Od mladosti som mala silnú túžbu byť nápomocná ľuďom. Kurz Kresťanský kouč bol pre mňa pozvánkou… mať v rukách kompetenciu a zároveň odborne vytvorený nástroj pre službu človeku. Objavovanie  múdrosti koučovania postupne prerástlo vo vášeň naplno svoj čas venovať súčasnej živej histórii…človeku, ktorý dnes túži po pokojnom vypočutí, ktorý sa potrebuje zastaviť a nastaviť si hranice, ktorý zabudol, že má v sebe bohatstvo, zdroje, ktoré keď znovu nájde, tak začne v sebe objavovať ďalšie a ďalšie Božie dary.

Život ma zavial najprv do výcviku kresťanského koučovania. Potom do medzinárodného výcviku o tom, ako užitočne pracovať s emóciami, tak aby nám slúžili a nie nás ovládali. Následne v koučovacom výcviku v existenciálnom prístupe som zatiahla na hlbinu zmyslu a hodnôt. S pokorou a radosťou sa v dnešných dňoch venujem ženám, ktoré hľadajú sprevádzanie na ceste osobného, duchovného alebo profesionálneho života.

 

Čo je v tvojom ponímaní kresťanský koučing?

Koučovanie je už  25 rokov pomáhajúca profesia. Je to forma pomáhajúceho rozhovoru, kde kouč sprevádza špecifickým spôsobom klienta k riešeniam, novým možnostiam, alebo iným pohľadom na situáciu, problém. Kladie mu otázky tak, že mu umožňuje pozrieť sa na problematiku z iného uhla pohľadu. Pomáha mu definovať kroky, ktoré sú k zmene potrebné. Je však výlučne na koučovanom, do akej hĺbky a do ktorých oblastí sa rozhodne ísť.

 

Nejako špeciálne si sa vzdelávala? Ako si sa dostala medzi kresťanských koučov?

V roku 2015 som absolvovala prvý výcvik kresťanského koučingu pod názvom: Základy koučingu pre pracovníkov v pomáhajúcich profesiách pod záštitou Family Garden a PhDr Mariána Kubeša, PCC, autora a odborného garanta.

Tri roky som v Registri Kresťanských koučov. V roku 2018 som absolvovala kurz Emocionálnej gramotnosti od amerického odborníka Dana Newbyho, na ktoré nadviazalo päť ročné kontinuálne medzinárodné vzdelávanie.

Koučovací výcvik, ktorý trval 9 mesiacov, som absolvovala v roku 2021. Bol to výcvik v existenciálnom prístupe: / Umenie zmyslu, nielen v biznis koučovaní, ktorý posunul moje zručnosti zasa o kus ďalej. V rámci kontinuálneho vzdelávania som v 2022 absolvovala výcvik: Alchýmia profesionálneho koučovania. Autorkou a lektorkou oboch kurzov je Mgr Zuzana Valábková, PCC.

 

Aké je tvoje koučovacie motto, čím sa riadiš?

„Dôveruj klientovi, dôveruj Bohu, dôveruj sebe, dôveruj procesu.“ Ľudia majú v sebe množstvo darov na ktoré v procese svojho života pozabudli. Pri koučovaní sa riadim tým, že spoločne objavujeme tieto dary. Ja nie som guru, nemudrujem, ako majú ľudia žiť a čo majú robiť, ale práve naopak sprevádzam ich premýšľaním, objavovaním seba, darov, možností. Najdôležitejšia vec pri tom všetkom je stretnúť človeka tam, kde aktuálne je, bytostne ho počúvať, nemoralizovať,  byť s ním. To čo považujem ešte za dôležité je môj osobný ale aj duchovný rozvoj,  pretože to ako pracujem, súvisí s tým, kto som aj ako človek.

 

Prečo je náhľad na klienta dôležitý?

Náhľad je celkom profesionálny pojem. Aby sme to zjednodušili, tak by sme mohli povedať, že náhľad je to, ako sa pozerám na človeka, aké predpoklady a presvedčenia o ňom mám. Tento náhľad mi potom pomáha pracovať s človekom užitočným spôsobom. Náhľad súvisí zväčša s prístupom, v ktorom daný kouč študoval. Ja osobne využívam existenciálny náhľad na klienta.

Aby sme boli konkrétnejší. Ak tvoj náhľad na človeka je, že je tvorivý, že je preňho dôležitý zmysel, že vie prebrať zodpovednosť za seba a svoje rozhodnutia, budeš ho podporovať v tvorení riešenia, nebudeš zaňho premýšľať, alebo preberať zodpovednosť za jeho rozhodnutia.

 

Čo ti táto služba dáva, čím ťa obohacuje a na druhej strane je niečo, čo je pre teba náročné?

Každé koučovanie je špeciálne a nové. Dokonca aj s tým istým klientom to  nikdy nie je to isté. Môžem povedať, že koučovanie je vždy tak trochu dobrodružstvo. To čo ma skutočne obohacuje, sú samotní klienti, ich sila, odvaha, odhodlanie, múdrosť a vytrvalosť. Hoci som ako koučka v roli profesionála, často si z koučovania odnášam od klientov múdrosť do svojho života.

Najnáročnejšia vec je pre mňa ovládnuť svoje tendencie nadmerne pomáhať, alebo zachraňovať klienta. Aj keď sa môže zdať, že koučovanie je o pomáhaní, je to iné pomáhanie, ako si predstavujeme. V koučovaní ide o to, aby vzrastala klientova sila a zdravé sebavedomie. Ak sa snažíme ľudí zachraňovať, riešiť za nich a dávať im „dobré rady,“ robíme z nich slabých a odkázaných. V zachraňovaní iných je veľmi dobre rozpoznateľná naša vlastná pýcha a nadradenosť.

Môžem povedať, že naučiť sa nezachraňovať ľudí, ale dať im priestor vyrásť je dlhodobá osobná práca.

Čo môže klient získať v koučovacom procese?

Už som trochu naznačila benefit koučovania. Ak by som mala byť ešte konkrétnejšia, tak to čo môže získať je nové uvedomenie o sebe, svojej situácie alebo o možnostiach ktoré má.

Klienti opisujú že im koučovanie pomáha v tom, aby sa vymotali z nejakého problému alebo náročnej situácie a dosiahli zmenu, po ktorej túžia. Môže to byť aj niečo vzťahové, pragmatické alebo duchovné.

Niekedy ľudí prekvapí, že v takom „len rozhovore“ si uvedomia veci a perspektívy, o ktorých nikdy nepremýšľali. Tým, že klienti dostávajú plnú pozornosť, skutočne prítomného človeka a podporu v situácii, ktorou prechádzajú, objavujú sa „aha momenty“, vďaka ktorým sa môžu veci v ich živote meniť k lepšiemu.

Koučovanie pomáha klientom vyrásť, osobne zmocnieť, prebrať zodpovednosť za situáciu a vedome sa rozhodovať.

 

Máš nejaký špeciálny zážitok s koučovaním?

Veľmi oslobodzujúcim zážitkom bolo práve poznanie, že napríklad závisť, lenivosť alebo aj hnev nemusia byť len hriechmi ale, že sú to emócie, ktoré prežívame a je to tak v poriadku. Dnes viem, že je dôležité  naučiť sa emóciám rozumieť a pracovať s nimi. Viem, že emócie nie sú dobré alebo zlé, ale že sú to nositelia informácií o nás a našom prežívaní. Ony prinášajú posolstvo-múdrosť, ktoré máme dešifrovať. Myslím, že je čas postupne sa vzdelávať a porozumieť veciam v širšom kontexte.

Komu by si koučing odporučila pre pomoc a prečo?

Každý, kto chce žiť plnohodnotný život, kto túži niečo zmeniť vo svojom živote, kto sa chce rozhodnúť pre niečo nové a kto chce osobne, duchovne, alebo profesionálne vyrásť.

Mám skúsenosť, že téma na koučovanie sa vždy nájde, nakoniec každý z nás stojí neraz pred rozhodovaním, alebo čelí nejakej životnej výzve. Nie v každej situácii je potrebná rada, a to je priestor na koučovanie. Je to ako v príbehu o chytaní rýb. Ak rozdávate rady, tak ľuďom chytáte ryby a vytvárate závislosť, ak ich ale postupne naučíte, ako si rybu chytiť, stávajú sa nezávislými a slobodnými. A o tom je koučovanie, aby ľudia boli slobodní, tvoriví, vedomí si svojich zdrojov a silných stránok.

 

Na záver, čo by si ešte dodala?

Z mojej niekoľkoročnej praxe sa mi koučovanie javí ako odpoveď  na znamenie dnešných čias. Byť vypočutý v bezpečí a s rešpektom je komodita veľmi vzácna. Mať dovolenie priblížiť sa k srdcu druhého človeka si vyžaduje od kouča odvážnu pokoru a pokornú odvahu.

 

Spracovala: Dagmara Čepelová FMA

Foto: Martin Valábek