Saleziáni spolupracovníci si zvolili novú provinciálnu radu

Počas víkendu 17. – 18. februára sa v Poprade uskutočnil Provinciálny kongres saleziánov spolupracovníkov. Sobota bola zároveň dňom volieb novej provinciálnej rady. Provinciálnym koordinátorom sa stal František Goboňa z Prešova. Jeho zástupkyňou bude Martina Chvostálová z Trnavy.

 

O celú rodinu saleziánov spolupracovníkov na Slovensku sa počas rokov 2024 – 2027 bude starať provinciálna rada v tomto zložení:

Štefan Orkuty – Košice
Dominik Mak – Trnava
Zuzana Rákošová – Prešov
Róbert Lukáč – Ružomberok
Mária Podolská – Senec
Richard Ondrišík – Žilina
Marek Šintal – Prešov
Lucia Fojtíková – Bratislava-Miletičova

 

Saleziáni spolupracovníci mali medzi sebou aj vzácnych hostí

Okrem provinciála saleziánov dona Petra Timka a provicniálky sestier saleziánok sr. Moniky Skalovej medzi nich zavítal aj diecézny biskup Spišskej diecézy Mons. František Trstenský. Otec biskup celebroval svätú omšu a strávil so spolupracovníkmi hodinu v spoločnej diskusii. „Teším sa na to, že budem môcť animovať túto novú provinciálnu radu. Prajem jej veľa síl a tvorivých myšlienok, aby sme dobre prežili tento jubilejný rok a upriamili sa na saleziánsku budúcnosť na Slovensku, ktorá bude v značnej miere závisieť aj od kvality saleziánskych laikov,“ povedal provinciálny delegát pre saleziánsku rodinu don Pavol Grach.

 

Voľba provinciálnej rady je dôležitým okamihom života všetkých stredísk saleziánov spolupracovníkov, pretože provinciálnu radu tvoria ľudia, ktorí nesú zodpovednosť za animovanie, formáciu a celkový chod Združenia na celom Slovensku. Spolupracovníci sa preto ešte pred kongresom zjednotili pri spoločnej modlitbe deviatnika a takto spoločne vyprosovali vedenie Ducha Svätého pri voľbách.

 

Zdroj: saleziani.sk

Foto: Juraj Chorvatovič ASC, Štefan Orkuty ASC a Peter Kertys ASC