Podporme v Tehličke saleziánky pôsobiace v Južnom Sudáne už 40. rokov

Bratislava / Tonj 14. februára 2024: Občianske združenie SAVIO spúšťa už 19. ročník pôstnej a veľkonočnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je zabezpečiť lepšie podmienky na vzdelávanie a stravovanie v Edukačnom centre sv. Bakhity v Tonj v Južnom Sudáne. Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom pomôže SAVIO postaviť školskú multifunkčnú halu. Zbierka potrvá počas celého pôstu a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 31. marca 2024.

 

Partnerom zbierky sú sestry saleziánky (FMA), ktoré v Južnom Sudáne pôsobia od roku 1984. V roku 2008 založili Edukačné centrum sv. Bakhity a postupne tu vybudovali školu pre viac ako 1100 deti vo veku od 5 rokov až do dospelosti.

 

Do zbierky sa môžu tento rok opäť zapojiť deti materských škôl, žiaci základných a študenti stredných škôl, centrá voľného času, univerzitné pastoračné centrá, detské a mládežnícke „stretká“, spoločenstvá, farnosti, rodiny a v neposlednom rade široká verejnosť. SAVIO v rámci kampane spracovalo online brožúru so základnými údajmi o Južnom Sudáne, s hravými výzvami a aktivitami pre deti či mládež. Vďaka aktivitám na každý týždeň počas pôstu, majú Slováci možnosť spoznať túto africkú krajinu cez konkrétne príbehy. Dozvedia sa tak základné informácie o živote v Južnom Sudáne, ale aj o vzdelávaní detí a mladých. Vzdelávacie materiály, online aktivity, hry či duchovné materiály sú voľne dostupné na stránke www.tehlicka.sk.

 

Stav vzdelávania v Južnom Sudáne

Žiť v tejto krajine je náročné a ešte náročnejšie je sa v nej vzdelávať. Deti, ktoré majú možnosť chodiť do školy, vyrastajú často v náročných podmienkach. Denne prejdú aj niekoľko kilometrov, aby sa dostali do svojej triedy, kde okrem vzdelania dostanú aj jedlo, ktoré je pre mnohé z nich jediné jedlo počas dňa. Triedy sú plné a sú určené na učenie. Všetky prestávky, voľnočasové aktivity, ako aj spoločné stravovanie majú vonku pod holým nebom, a to často v 30 až 40 °C bez nejakých veľkých možností skryť sa niekam do tieňa. Prestávky preto trávia na prašnej zemi, kde si dokončujú úlohy alebo jedia svoj vytúžený obed. Často sú to práve deti vysídlených rodín, ktoré museli opustiť svoje domovy pre nepokoje vo svojej krajine.

 

Na čo budú použité peniaze?

Prostredníctvom verejnej zbierky Tehlička 2024 chce SAVIO tento rok zabezpečiť výstavbu školskej multifunkčnej haly v Edukačnom centre sv. Bakhity v Tonj v Južnom Sudáne. Hala, respektíve veľkokapacitný prístrešok by mal týmto deťom zabezpečiť dostatok tieňa počas dňa, aby sa mohli sústrediť napríklad na hromadné písanie testov, spoločné sväté omše, školské predstavenia a ďalšie spomínané aktivity, ako aj počas každodenných školských obedov.

 

Ako môžete pomôcť?

Do tohtoročnej Tehličky a jej výziev sa môže zapojiť ktokoľvek jednoduchou registráciou. Ochotní darcovia zas majú možnosť podporiť zbierku darovaním online, zdieľaním výzvy na sociálnych sieťach alebo vytvorením vlastnej výzvy na podporu deti a mladých v Južnom Sudáne cez www.tehlicka.sk. Okrem toho je možné prispieť vkladom či prevodom finančného daru na číslo účtu IBAN: SK69 1100 0000 0026 2085 2641, SAVIO o. z., Miletičova 7, 821 08 Bratislava.

 

SAVIO o. z. od roku 2005 saleziánskym štýlom vytvára priestor pre solidaritu s chudobnými a skvalitňuje život mladých v menej rozvinutých krajinách. Prostredníctvom projektov, zbierok a práce dobrovoľníkov pomáha ľuďom v neľahkej životnej situácii. SAVIO vytvára priestor pre aktívne šírenie dobra a podáva pomocnú ruku tam, kde je to najviac potrebné. Vďaka každoročnej zbierke Tehlička organizácia pomáha chudobnej a opustenej mládeži a deťom žiť lepší a dôstojnejší život v rozvojových krajinách.

 

Viac informácií nájdete na www.tehlicka.sk alebo Vám ich radi poskytneme cez tehlicka@savio.sk a telefonicky: +421 910 123 579.