Boh chce, aby sme sa podieľali na večnom živote so vzkrieseným Kristom v plnosti Božieho kráľovstva

Liturgické čítania na 3. nedeľu v období cez rok B nájdete na tomto odkaze.

 

Dnes čítame jeden zo súhrnov, ktoré Marek používa pri zhrnutí ale i príprave na nové témy svojho evanjelia. Najmä v úvode používa evanjelista Marek silné, ťažko preložiteľné výrazy. Na ich preklad do slovenčiny sme si už akosi zvykli, preto je dobré sa na ne pozrieť trochu bližšie.

 

Štart Ježišovho verejného účinkovania je spojený so zlou predzvesťou: uväznili Jána Krstiteľa. V doslovnom znení: vydali ho, tak ako Pánovho služobníka u Izaiáša. O pár rokov vydajú i Ježiša. Najradostnejšiu zvesť tak paradoxne od začiatku poznačuje neúspech. A predsa ju Ježiš neochvejne hlása priblížením sa k budúcim učeníkom. Čiže jeho prítomnosťou pri nich tu a teraz.

 

Na Ježišovi sa napĺňajú všetky proroctvá

Preto  ohlasuje kairos – mimoriadne vhodný čas, neopakovateľný, pravý a svätý – na obrátenie sa smerom k Božiemu kráľovstvu. Napokon v gréčtine vyznieva slovo kráľovstvo oveľa dynamickejšie a aktívnejšie – zahrňuje rovno aj kraľovanie. Jeho centrom je dar nádeje, ktorá plynie z uverenia a zakotvenia v Bohu, zo zmeny zmýšľania i obrátenia srdca. Kráľovstvo je Božím projektom a jeho najjednoduchšou definíciou je stretnutie Boha s človekom. Aj keď z inej strany, ako chceli obsiahnuť svoje šťastie napríklad aj jeho učeníci. Prví dvaja pochádzali z chudobnej dvojjazyčnej rybárskej rodiny – Šimon je hebrejské meno a Ondrej grécke. Taký bol vidiek v Galilei, ktorý bol mostom od židov k pohanom a našlo sa tam všetko. Títo dvaja lovili iba z brehu, loďku nemali. Ďalší – Zebedejovi synovia už loďku majú, zrejme pochádzali z lepšej vrstvy.

 

Ako nasmerovať svoj život do Božieho kráľovstva ukazuje Marek na týchto dvoch pároch budúcich apoštolov: najprv treba v Ježiša uveriť, potom ísť za ním a ostatné opustiť. V nasledovaní je zahrnutý intelektuálny, emotívny, morálny i náboženský rozmer, ktorý ústi do osobného vzťahu s Kristom a do napodobňovania jeho štýlu života. Učeníci zanechávajú siete i loďku, otca i nádenníkov, celé svoje živobytie, aby mohli vykročiť za Ježišom. Všetci uverili Božiemu kráľovstvu, ktoré preteká nádejou až dodnes. V dôvere, že Boh je s nami. Vo viere, že sa o nás stará a vedie náš život. S presvedčením, že Boh chce, aby sme sa podieľali na večnom živote so vzkrieseným Kristom v plnosti Božieho kráľovstva.

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sestra Dáša