Veď láska preklenie každú priepasť, rozšíri horizonty, dá krídla

Liturgické čítania na 30. nedeľu v období cez rok cyklus A nájdete na tomto odkaze.

 

Evanjelista Matuš svedčí o tom, že zakaždým, keď na Ježiša chceli zákonníci alebo farizeji niečo našiť, tak mali predtým poradu. Lebo jasne cítili, že má nad nimi prevahu. Keďže si zostavili lexikón s vyše šesťsto prikázaniami, nečudo, že v nich hľadali dáku hierarchiu. Malo im to pomôcť, aby sa vo všetkých tých zákazoch a príkazoch lepšie vyznali. Aj tentokrát dali Ježišovi otázku na telo.

 

Niekedy si myslíme, že v náuke o láske je Ježiš novátorský. Je, ale v praxi, v dávaní toho najlepšieho príkladu. Veď už v Starom zákone sa Bohu oddaní ľudia denne modlili „Počuj, Izrael, Pán je náš Boh, Pán jediný! A ty budeš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou“ /Dt 6,4-5/. A farizeji tento príkaz – najmä teoreticky – ovládali. Aj druhé prikázanie je priamym citátom zo Zákona /Lev 19,18/. Zatiaľ čo Boha máme milovať bezvýhradne, blížneho v rovnováhe s láskou k sebe. Lebo veď ako môže trvalo, ozajstne milovať iných ten, kto neprijíma seba?

 

Prvým mostom medzi nami a nepriateľmi sú podobné názory

V otázke hlavného prikázania sa Ježiš so svojimi protivníkmi zhodol podľa všetkých synoptikov. To dosvedčuje, že evanjelisti sú veľmi čestní a v ničom navyše nepolarizovali Ježišov vzťah s farizejmi. Ukazujú tak, že v myšlienkach sa môžeme zhodnúť aj s nepriateľmi a prvým predpokladom – mostom s nimi – sú podobné názory. Ale zostať iba pri tom nemožno, lebo dôležitejšia je prax.

 

Ale zamysleli sme sa niekedy, čo to znamená, že Boh nás musí žiadať o lásku? Veď medzi nami ľuďmi je to zvyčajne bezúspešne pokorujúce. A aj keď sa to ťažko vyslovuje i ťažko počúva, najpokornejším je práve Boh. Je pokora sama. Z jednoduchého dôvodu: najviac miluje. Lebo kto nemiluje, nevie, čo je pokora.

 

Boh, ktorý si pre nás nič iné neželá ako dobro, najlepšie vie, čo získame celostnou láskou k nemu. On sám sa skrze „otvory“ lásky vlieva do všetkých dimenzií nášho srdca. Bytostne vie, že neexistuje nič oslobodzujúcejšie, ako môcť milovať. Veď láska preklenie každú priepasť, rozšíri horizonty, dá krídla. S ňou sa nám dostáva všetko dobro…

 

Zamyslenie si môžete vypočuť aj ako podcast Audiodivina- Slovo, ktoré neomrzí počúvať.

 

sr. Dáša