Maxipárty s Markom v humenskom stredisku

Počas pôstu dostali naše dievčatá z Humenného rôzne výzvy. Jedna z nich bola prečítať si Markovo Evanjelium. Je najkratšie a keď ho prečítaš máš ucelenejší pohľad na život Pána Ježiša.

 

Vo veľkonočný utorok sme pozvali dievčatá zo stretiek k nám na stretnutie s „Markom“. Mali si pripraviť z prečítaného Evanjelia buď scénku, video, alebo inak tvorivo predstaviť, čo čítali a zaujalo ich to. Bolo to fakt tvorivé.

 

Dievčatá sme potom rozlosovali do trojčlenných miešaných tímov z rôznych stretiek a trochu si zasúťažili, aby získali vstupenku na Párty. Súčasťou bol kvíz pomocou Kahootu, rôzne stanovištia, ktoré si pripravili animátorky. Cez ne sa mohli opäť stretnúť s niektorými udalosťami z prečítaného evanjelia zábavnou formou. Rozsievač – loptička do kelímka fúkaním, zázračné nasýtenie zástupu – piškóta z čela do úst, ochrnutého niesli štyria, hľadali predmety, ktoré súviseli s Veľkou nocou a odpustením.

 

Stretnutie vyvrcholilo svätou omšou, ktorú odslúžil salezián J. Marko. Po nej nasledoval vstup na párty. Tam už dievčatá čakali občerstvenie, tanec, rôzne hry, radostné stretnutia a rozhovory.

 

sestry z Humenného