Sestra Andrea Badíková: „Hokej sa stal pre mňa záľubou, či vyjadrením seba samej.“

Sestra Andrea Badíková je saleziánka, ktorá učí deti v škole náboženskú výchovu. Jej záľubou je však aj hokej. Ako mladá ho hrala na profesionálnej úrovni, teraz je to spôsob vyjadrenia jej samej. O hokeji, športe a ako je spojené s reláciou RTVS Orientácie nám porozprávala v tomto rozhovore.

 

Adi, odkedy sa venuješ hokeju?

Hokeju som sa začala venovať od strednej školy. Vtedy sa na Slovensku rozbiehal ženský ľadový hokej a vznikali po Slovensku aj ženské kluby. Dovtedy som závodne robila iné športy (hádzanú a futbal).

 

Nebol vstup do rehole prekážkou zašportovať si hraním hokeja? Ako si v hokeji pokračovala počas sesterskej formácie, potom ako sestra a až doteraz?

Človek robí rozhodnutia na základe hodnôt, ktoré sú pre neho dôležité. Tak to bolo aj v mojom prípade. Zo začiatku bol pre mňa šport takým „bohom“ v mojom živote. Obetovala som mu všetok svoj čas, sily, dary. Ale keď som spoznala vyššiu hodnotu- Boha, ktorý sa ma osobne dotkol, zostúpil u mňa šport z piedestálu. Stal sa pre mňa už iba záľubou, či vyjadrením mňa samej.

 

Nedávno si sa zúčastnila nakrúcania relácie Orientácie, kto ťa oslovil, prečo si súhlasila a aký máš z toho dojem?

Reláciu Orientácie, ktorej natáčania som sa zúčastnila, odvysielala RTVS 2. Bol to pre mňa zážitok stretnutia so skvelými ľuďmi, profesionálmi. Tiež to bola pre mňa príležitosť k vďačnosti Bohu, rodičom a ľudom za úspechy, ktoré som v živote dosiahla. Reláciu si môžete pozrieť na tomto odkaze (5:02).

 

Zúčastňuješ sa aj charitatívneho hokejového turnaja kňazov a rehoľníkov, ako ho hodnotíš?

Vďaka kňazovi Jožkovi Kohútovi z Košickej diecézy sa môžem zapojiť aj ja do turnaja kňazov a rehoľníkov z diecéz, ktorý sa každý rok koná vo februári. Je to pre mňa skvelá príležitosť stretnúť sa s priateľmi a tiež užiť si hru na lade.

 

Myslíš si, že je dôležité, aby sa rehoľníčka venovala športu?

Som presvedčená, že nielen rehoľníčka, ale každá žena by sa mala venovať nejakej pohybovej aktivite. Podľa svojich možností a schopnosti. Pohyb je už od stvorenia človeka súčasťou nás, ľudí a mohli by sme povedať, že je prirodzeným prostriedkom na celkovú rovnováhu človeka. Je tiež dôležitý pre psychickú odolnosť.

 

Ako motivuješ mladých, poprípade ľudí k športu?

Ako motivujem mladých k športu? Zoberiem ich zahrať si alebo sa k nim pridám, keď športujú.